Denne brugerpolitik regulerer brugen af WPhosting web hosting service. Overtrædelse af denne Accepterede brugerpolitik kan resultere i suspension eller opsigelse af din tjeneste. I tilfælde af en tvist mellem dig og WPhosting om fortolkningen af ??denne Accepterede brugerpolitik, vil de være Wphosting fortolkning der i sidste ende vil være gældende.

Det følgende er Accepteret brugerpolitik aftale mellem Wphosting og en personlig eller firma kontohaver. Wphosting tilbyder World Wide Web Hosting, domænesalg, SSL Certifikater og dedikerede IP'er. Jeg har som kunde visse juridiske og etiske ansvar, der består i at brugen af mine servere og udstyr der er involveret i disse tjenester i forhold til WPhostings betingelser for brugen heraf. WPhosting forbeholder sig ret til at suspendere eller annullere en kundes adgang til enhver eller alle ydelser, hvis vi beslutter, at kontoen er hensigtsmæssigt anvendt.

Hvad der er passende brug?

WPhosting kan og vil betjene web hosting kunder, store som små, private som institutioner etc.

WPhosting er en delt web hosting service, hvilket betyder, at en række kunders websteder og andre e-mail eller opbevaring tjenester hostes fra samme server. WPhosting forsøger at opretholde en bruger misbrugs kontrol for at sikre, at brugen af vores tjenester ikke påvirker udnyttelse af vores systemer eller andre kunders websteder. Det er ikke tilladt at bruge en konto primært som et online lagerplads eller til arkivering af elektroniske filer.

Disk Plads

Hvis du bruger dine tjenester konsekvent med hensyn til service og disse stykker, kan dit websted vokse sig så stort at en opgradering er nødvendig, vi vurderer den slags løbende og tager kontakt til dig, hvis vi mener dette er nødvendigt. Normalt vokser en kundes forbrug ikke mere end de normalt kan ligge på en af vores modeller uden problemer.

WPhosting kunder kan ikke tillade følgende (se nedenfor), hvis en kunde overtræder nedenstående kan Wphosting opsige kontoen omgående og uden refusion. Afhængigt af situationen vil der ikke blive sendt advarsel ud inden nedlukning.
a) Anvendelse af for meget af systemets CPU-ressourcer til længere end 90 sekunder eller 1% af serverne CPU-ressourcer i mere end 5 minutter. Der er mange aktiviteter, der kan forårsage sådanne problemer; disse omfatter f.eks.: CGI scripts, FTP, PHP, HTTP, etc.
b) brug af enhver form for distribueret databehandling software, herunder, men ikke begrænset til SETI @home, Node Zero og Folding@ home.
c) Køre alle typer af interaktive real-time chat programmer, der kræver server ressourcer.
d) Køre stand-alone, ubemandede server-side processer på noget tidspunkt på serveren. Dette omfatter enhver og alle daemons.
e) Køre software, grænseflader med en IRC (Internet Relay Chat) netværk.
f) Køre enhver fildeling, bit torrent eller andre P2P netværkstjenester, klient eller server software.
g) Køre eventuelle gaming servere såsom Counter-Strike, Minecraft, Halflife, Battlefield, etc.

Båndbredde (trafik)

I de fleste tilfælde, hvis du bruger vores Betingelser for Brug, vil besøgende på dit website kunne downloade og se så meget indhold fra dit websted, som de vil. Men under visse omstændigheder kunne vores server processorkraft, server hukommelse, eller misbrug kontroller begrænse downloads fra dit websted. Du vil altid være i stand til at bruge så meget båndbredde som din konto har. Din båndbredde (trafik) nulstilles hver måned.

Du tildeles en månedlig båndbredde. Denne båndbredde varierer afhængigt af det webhotel du har købt. Skulle din konto passere den tildelte trafik, forbeholder vi os retten til at suspendere din konto indtil starten af den næste nulstilling eller der købes mere mod et ekstra gebyr, suspendere din konto indtil du opgraderer til et større hotel, opsige kontoen og/eller opkræve dig et ekstra gebyr for Overforbrug. Ubrugt båndbredde på en måned, kan ikke overføres til næste måned.

Email Opbevaring

Du kan selv justere på hvor meget diskplads du vil bruge til dine mails, du vil altid få lov til at bruge så meget diskplads du har på dit hotel, det er helt op til dig at afgøre.

Ubegrænset

Du har måske bemærket alle vores konti kommer med ubegrænset e-mail-konti, sub-domæner, FTP konti. Dette er underlagt, hvor meget diskplads din konto har. Så du kan oprette så mange e-mails, sub-domæner osv som du ønsker, så længe det er inden for din diskplads grænse.

Stødende og/eller uetisk indhold

Du må ikke offentliggøre eller overfører følgende via WPhostings servere, dette gælder, men er ikke begrænset til:
a) børnepornografi;
b) ulovlig pornografi ifølge Dansk lovgivning;
c) tilskynder vold, truer vold eller ting der indeholder chikanerende indhold eller hadefuld tale;
d) illoyal eller vildledende i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse i Danmark, herunder kædebreve og pyramidespil;
e) ærekrænkende eller krænke en persons privatliv;
f) skaber en risiko for en persons sikkerhed eller sundhed, skaber en risiko for den offentlige sikkerhed eller sundhed, kompromitterer den nationale sikkerhed, eller forstyrrer en undersøgelse retshåndhævelse;
g) udlevere forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger eller oplysninger om en anden person;
h) har til formål at hjælpe andre med at bruge eller stjæle teknisk beskyttede ophavsret;
i) klart krænker en anden persons handels- eller servicemærke, patent eller anden ejendomsret;
j) fremmer ulovlige stoffer, som strider mod eksport reguleringslove, vedrører ulovligt hasardspil, eller ulovlig våbenhandel;
k) er ulovlige eller udbeder adfærd, der er ulovlige i henhold til love, der gælder for dig eller Wphosting;;
l) er ellers ondsindet, svigagtigt, eller kan resultere i gengældelse mod Wphosting af fornærmede brugere;

Wphosting accepterer ikke materiale såsom:
a) roxy, Warez, Escrow, High Yield Investment Programmer (HYIP), ulovligt spil og lotteri sites.
b )Indhold 'offentliggjort eller overføret via WPhostings service omfatter webindhold, e-mail, opslagstavler udstationeringer, chat, og enhver anden form for udstationering eller transmission, der bygger på en internetudbyder fra WPhosting.
* WPhosting kan opsige kontrakt forholdet overfor kunden for nogen af de ovennævnte grunde, og det er WPhostings eget skøn om der kan blive tale om refundering.

Sikkerhed

Du skal træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger. Du skal beskytte fortroligheden af dit password, og du bør ændre din adgangskode med jævne mellemrum. Dette er både for din egen, WPhosting og andre kunders sikkerhed.

Bulk Kommercielle Email

Bulk kommerciel email, postlister og e-mail udsendelser er tilladt på WPhostings servere, vi tillader dog maksimalt XXX antal emails i timen per konto (afhængig af hvilket hotel du har). Alle emails sendt fra din konto skal du overholde følgende regler:

a) Dine tilsigtede modtagere har givet deres samtykke til at modtage e-mail, såsom f.eks. i en opt-in procedure;
b) Dine procedurer for samtykke skal omfatte rimelige midler for at sikre, at den person, der giver samtykke er ejer af den e-mail-adresse, der er givet samtykke til at sende til;
c) De må ikke tilsløre kilden til din e-mail på nogen måde.
d) Du ellers overholder SPAM-loven og anden gældende lovgivning

Disse politikker gælder for meddelelser, der sendes ved hjælp af din Wphosting konto og vores servere, eller til meddelelser, der sendes fra et hvilket som helst netværk af dig eller en person på dine vegne, som direkte eller indirekte henviser modtageren til et websted der hostes på din Wphosting service. Desuden kan du ikke bruge en tredjeparts e-mail-tjeneste, der ikke praktiserer lignende procedurer for alle sine kunder.

Uopfordrede e-mails

Du må ikke sende uopfordrede e-mails, til enhver, der har tilkendegivet, at de ikke ønsker at modtage det. Du skal overholde reglerne i andre netværk du adgang til eller deltage i at bruge WPhostings tjenester.

Materiale beskyttet af ophavsret

Du må ikke udgive, distribuere eller på anden måde kopiere på nogen måde nogen musik, software, kunst eller andet arbejde der er beskyttet af ophavsretten, medmindre:
a) du har fået udtrykkelig tilladelse fra ejeren af ophavsretten til dette, til at kopiere materialet på denne måde.
b) u er tilladt efter gældende ret efter Dansk ophavsret at kopiere det arbejde på denne måde.

WPhosting kan opsige dine tjenester hvis dette sker eller krænkes og der ydes ingen form for refundering i dette tilfælde.

Andet

Du skal have gyldig og aktuel information omkring dit domænenavn og registrator for alle domæner hostet på Wphostings servere.

Ansvarsfraskrivelse

WPhosting er ikke forpligtet, og er ikke i denne brugerpolitik forpligtet til at overvåge og anmelde vores kunders aktiviteter til politiet og fralægger sig ethvert ansvar for ethvert misbrug af Wphostings servere.

Internet Misbrug

Du må ikke udføre ulovligt, fornærmende, eller uansvarlig adfærd, herunder, men ikke begrænset til:

a) Uautoriseret adgang til eller brug af data, systemer eller netværk inklusiv forsøg på at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af et system eller netværk eller at overtræde sikkerheds- eller autorisationsforanstaltninger foranstaltninger (herunder dem, der tilhører WPhosting og dets kunder) uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af systemet eller netværket;
b) overvågning af data eller trafik på noget netværk eller system uden tilladelse fra ejeren af systemet eller netværket;
c) Forstyrrelse af ydelsen til en bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, mail bombning, oversvømmelse, bevidste forsøg på at overbelaste et system og udføre angreb;
d) Brug af en Internet-konto eller computer uden ejerens tilladelse, herunder, men ikke begrænset til Internet scanning (narre andre folk til at frigive deres adgangskoder), adgangskode røveri, sikkerhedshul scanning, og port scanning;
e) Udnyttelse af enhver TCP-IP-pakke header eller en del af oplysningerne i overskriften på en e-mail eller en nyhedsgruppe udstationering; eller
f) enhver adfærd, der sandsynligvis vil resultere i repressalier mod Wphosting.
g) Anvendelse af WPhostings netværk på en måde, urimeligt forstyrrer min selskabets øvrige kunder brug af nettet Nyhedsgruppe chatfora, andre netværk

Powered by WHMCompleteSolution