En ny databeskyttelsesforordning (også kaldet Persondataforordningen) besluttet på EU-niveau, træder i kraft fra 25. maj 2018.
Den nye databeskyttelsesforordning kaldes GDPR (General Data Protection Regulation) har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger indenfor EU.
Man kan læse mere om GDPR her.

Den afløser databeskyttelsesdirektivet, der er gennemført via Persondataloven.
Forordningen får direkte virkning i medlemslandene, men forudsætter i en række henseender national lovgivning for at den af forordningen forudsatte retstilstand er gældende i dansk ret.
Danmark skal som EU-medlemsstat følge forordningen, og vil dermed supplere bestemmelserne i forordningen via bl.a. Databeskyttelsesloven.
Forordningen omhandler også databehandling, som sker udenfor EU eller overførsel af personoplysninger ud af EU.

Alle virksomheder i EU-landene skal overholde den nye Persondataforordning fra og med 25. maj 2018 og det gælder dermed også WPhosting.
WPhosting har derfor opdateret sine forretningsbetingelser for at ligge i linje med den nye Persondataforordning.
Læs derfor gerne de nye forretningsbetingelser her. De nye forretningsbetingelser træder i kraft fra og med 12. marts 2018Monday, March 12, 2018

« Tilbage